Pressupost


A l'hora de traduir textos, s'ha de tenir en compte tota una sèrie de factors com ara l'àrea temàtica, el grau de dificultat, la llengua d'origen i la llengua meta. Així doncs, abans de concretar un preu cal fer un cop d'ull al text que es vol traduir.

A Alemanya, les traduccions es calculen per línia normada (cadascuna consta de 50-55 caràcters). Un programa especialitzat s'encarrega de calcular automàticament el nombre de línies del text. La sincronització, en canvi, es calcula en funció de les hores treballades.

Per demanar-nos un pressupost, només cal que ompliu el formulari següent:

Dades personals / de l'empresa

* Dades obligatòries

Empresa / Particular *

Nom del contacte *

Adreça

Telèfon / Fax *

E-mail *


Característiques del text


Tipus de text (article, manual, etc.) *
Especialitat *
Llengua meta *
Llengua d'origen *

Extensió (nombre de pàgines) *

Data de lliurament *

Envio en un annex *
Format del document *

 Pas 1/2